Tính năng và bảng giá dịch vụ Audio Conference

Bảng tính năng và bảng giá dịch vụ

 

 

STT Tính năng 1 2 3
1Phí hòa khởi tạoMiễn PhíMiễn PhíMiễn Phí
2Phí thuê bao hàng tháng

(trọn gói dịch vụ audioconference)

500.0001000.0002.000.000
3Số thành viên tối đa cho một cuộc họp510
4Số room audio conference124
5Thông báo khi có người vào phòng họpdau checkdau checkdau check
6Nhạc chờ (Music/info-on-hold)dau checkdau checkdau check
7Chờ admin vào mới bắt đầu họpdau checkdau checkdau check
8Hỗ trợ song song 2 ngôn ngữdau checkdau checkdau check
9Ghi âm cuộc họp (Call Recording)7 ngày1 tháng2 tháng

Đăng ký sử dụng thử dịch vụ audio conference Tại đây

Tải bảng giá:

 

Call Now