CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG DÂN XUÂN

Giải pháp sử dụng

Tổng đài tùy chỉnh

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dân Xuân-Vina Energy, DX ENCORP ngày càng lớn mạnh & phát triển thành một hệ thống chuyên nghiệp trong các lĩnh vực cung cấp hơi, nhiệt, năng lượng tái tạo và môi trường.  

Trong lĩnh vực Năng lượng, DX ENCORP tập trung vào việc cung cấp hơi và nhiệt thông qua việc áp dụng các công nghệ lò hơi tầng sôi sử dụng biomass và công nghệ khí hóa biomass với ưu điểm giá thành hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu chất thải ra môi trường và thời gian thi công nhanh. Bên cạnh đó thiết bị xử lý rác sinh thoạt ứng dụng công nghệ khí hóa tiêu hủy (tận thu nhiệt, khí đốt) là một điểm mạnh của DX ENCORP.

Riêng lĩnh vực Môi Trường, DX ENCORP ngày càng phát triển mạnh mẽ, và đang là nhà phân phối thiết bị, vật tư ngành nước và môi trường,… của nhiều nhà sản xuất uy tín hàng đầu hiện nay.  

VOIP24H cung cấp giải pháp tới thương hiệu DX ENCORP từ tháng 01/2022 cho đến nay

Chúc quý khách hàng ngày càng thành công và phát triển.

KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC

Call Now