Điều khoản sử dụng khi mua hàng tại Voip24h

 

Điều khoản sử dụng khi mua hàng tại Voip24h

Điều khoản sử dụng Website này là những quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng khi truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website  Voip24h.vn thuộc công ty TNHH Giải Pháp Kết Nối.

Giải thích thuật ngữ:

  • “GPKN” có nghĩa là Công ty TNHH Giải Pháp Kết Nối
  • Người sử dụng” có nghĩa là bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang Website Voip24.vn
  •   “Website” có nghĩa là các trang web của GPKN như  www.voip24h.vn và cả  các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của GPKN
  • “Điều khoản sử dụng Website ” là những điều kiện và điểu khoản mà Người sử dụng truy cập và sử dụng   trang web www.voip24h.vn phải tuân thủ và thực hiện. Người sử dụng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc,hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng những quy định sử dụng của Website tại bản Điều khoản sử dụng Website này một cách tự nguyện.

1. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng:

1.1. Tất cả các nội dung của Website này bao gồm:  thông tin, hình ảnh được đăng tải trên Website đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của GPKN. GPKN có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Website này vào bất cứ thời điểm nào  mà không cần thông báo cho Người sử dụng.

1.2. Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này. Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của GPKN . Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này. Bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán. Hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của GPKN.

2. Loại trừ trách nhiệm:

2.1. GPKN không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của những nội dung đăng tải trên Website. GPKN sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên Website này nhưng không đảm bảo về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời của những thông tin đó.

2.2. GPKN không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp xảy ra khi Người sử dụng  truy cập Website này nhưng không truy cập được hoặc không tải được thông tin cần tim. Hoặc bị trì hoãn hoặc chậm trễ về mặt thời gian,
2.3. Liên kết giữa các Website của GPKN và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng Website của GPKN. GPKN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung cũng như tính chính xác, độ tin cậy của các sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối đó.

2.5 Các thông tin trên Website không cấu thành một bản chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành .

KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC

Call Now