TÍNH NĂNG

V1

V2

V3

V4

Extensionlà số máy nhánh hay còn gọi là số nội bộ, Khi bên ngoài gọi vào 19002000 bấm số nội bộ 101 để gặp anh Tuấn thì 101 là số Extension

<10

11 – 20

20 – 50

>50

Lời Chào Tự Động IVRĐây là lời chào trả lời tự động khi gọi vào tổng đài ” cảm ơn quý khách đã gọi đến công ty giải pháp kết nối vui lòng bấm phím 1 gặp kinh doanh, phím 2 gặp kỹ thuật …

Ghi âm cuộc gọiToàn bộ cuộc gọi vào ra sẽ được tổng đài ghi âm. Khách hàng sẽ được cấp 1 tài khoản đăng nhập từ web để kiểm tra file ghi âm mọi lúc mọi nơi

6 tháng

12 tháng

12 tháng

12 tháng

Hiển Thị Số Gọi ĐếnKhi khách hàng gọi đến, số điện thoại sẽ được hiển thị lên màn hình của điện thoại

Chuyển Tiếp Cuộc Gọi Ra Di ĐộngNgoài giờ làm việc hoặc lúc bạn ra ngoài cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp tới số di động cá nhân của bạn

Kết Nối Đầu Số 1800-1900Tổng đài có thể tích hợp thêm các đầu số 1800 -1900 để mục đích chăm sóc khách hàng

Định tuyến cuộc gọiTổng đài hỗ trợ nhiều kịch bản để định tuyến cuộc gọi vào

Phần mềm Softphone Softphone là phần mềm cài đặt được trên máy tính, smartphone để thực hiện cuộc gọi thay cho điện thoại bàn

Tài khoản quản lýMỗi khách hàng sẽ được cấp tài khoản quản lý cuộc gọi đăng nhập từ web. Đăng nhập mọi lúc mọi nơi để xem chi tiết cuộc gọi, thống kê cuộc gọi

​Hỗ trợ tích hợp CRMChúng tôi cung cấp API để kết nối với các phần mềm của bên thứ 3 như crm, ERP, Phần mềm bán hàng, Quản lý khách hàng

Không

Không

Hỗ Trợ Dùng Thử Chúng tôi hỗ trợ cung cấp đầu số, thiết bị điện thoại, tổng đài cho quý khách trải nghiệm chất lượng dịch vụ

Không

7 ngày

7 ngày

7 ngày

Support 24/7 Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua đầu số hotline 19002000

Khuyến Mãi Thanh Toán 6 Tháng 
Miễn Phí Ghi âm Lời Chào Trị Giá 500k

Khuyến Mãi Thanh Toán 12 Tháng
Miễn phí ghi âm lời chào trị giá : 500k
Tặng điện thoại IP hoặc tai nghe trị giá 990k

Quà Tặng 1490k

Quà Tặng 2480k

Quà Tặng 3470k

Liên hệ

Giá

300.000 đ/tháng

500.000 đ/tháng

800.000 đ/tháng

Liên Hệ

Missed Call To EmailĐây là dịch vụ tự động thông báo cuộc gọi nhỡ qua email

100.000 đ/tháng

Report To EmailĐây là dịch vụ tự động gửi báo cáo của cuộc gọi tới email. Có 3 loại báo cáo. Báo cáo theo ngày., báo cáo theo tuần, báo cáo theo tháng.

100.000 đ/tháng

TÍNH NĂNG

V1

V2

Extensionlà số máy nhánh hay còn gọi là số nội bộ, Khi bên ngoài gọi vào 19002000 bấm số nội bộ 101 để gặp anh Tuấn thì 101 là số Extension

<10

11 – 20

Lời Chào Tự Động IVRĐây là lời chào trả lời tự động khi gọi vào tổng đài ” cảm ơn quý khách đã gọi đến công ty giải pháp kết nối vui lòng bấm phím 1 gặp kinh doanh, phím 2 gặp kỹ thuật …

Chuyển Tiếp Cuộc Gọi Ra Di ĐộngNgoài giờ làm việc hoặc lúc bạn ra ngoài cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp tới số di động cá nhân của bạn

Ghi âm cuộc gọiToàn bộ cuộc gọi vào ra sẽ được tổng đài ghi âm. Khách hàng sẽ được cấp 1 tài khoản đăng nhập từ web để kiểm tra file ghi âm mọi lúc mọi nơi

6 tháng

12 tháng

Hiển Thị Số Gọi ĐếnKhi khách hàng gọi đến, số điện thoại sẽ được hiển thị lên màn hình của điện thoại

Kết Nối Đầu Số 1800-1900Tổng đài có thể tích hợp thêm các đầu số 1800 -1900 để mục đích chăm sóc khách hàng

Định tuyến cuộc gọiTổng đài hỗ trợ nhiều kịch bản để định tuyến cuộc gọi vào

Phần mềm Softphone Softphone là phần mềm cài đặt được trên máy tính, smartphone để thực hiện cuộc gọi thay cho điện thoại bàn

Tài khoản quản lýMỗi khách hàng sẽ được cấp tài khoản quản lý cuộc gọi đăng nhập từ web. Đăng nhập mọi lúc mọi nơi để xem chi tiết cuộc gọi, thống kê cuộc gọi

​Hỗ trợ tích hợp CRMChúng tôi cung cấp API để kết nối với các phần mềm của bên thứ 3 như crm, ERP, Phần mềm bán hàng, Quản lý khách hàng

Không

Không

Hỗ Trợ Dùng Thử Chúng tôi hỗ trợ cung cấp đầu số, thiết bị điện thoại, tổng đài cho quý khách trải nghiệm chất lượng dịch vụ

Không

7 ngày

Support 24/7 Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua đầu số hotline 19002000

Khuyến Mãi Thanh Toán 6 Tháng 
Miễn Phí Ghi âm Lời Chào Trị Giá 500k

Khuyến Mãi Thanh Toán 12 Tháng
Miễn phí ghi âm lời chào trị giá : 500k
Tặng điện thoại IP hoặc tai nghe trị giá 990k

Quà Tặng 1490K

Quà Tặng 2480K

Giá / Tháng

300.000 

500.000

Missed Call To EmailĐây là dịch vụ tự động thông báo cuộc gọi nhỡ qua email

100.000 đ/tháng

Report To EmailĐây là dịch vụ tự động gửi báo cáo của cuộc gọi tới email. Có 3 loại báo cáo. Báo cáo theo ngày., báo cáo theo tuần, báo cáo theo tháng.

100.000 đ/tháng

TÍNH NĂNG

V3

V4

Extensionlà số máy nhánh hay còn gọi là số nội bộ, Khi bên ngoài gọi vào 19002000 bấm số nội bộ 101 để gặp anh Tuấn thì 101 là số Extension

<10

11 – 20

Lời Chào Tự Động IVRĐây là lời chào trả lời tự động khi gọi vào tổng đài ” cảm ơn quý khách đã gọi đến công ty giải pháp kết nối vui lòng bấm phím 1 gặp kinh doanh, phím 2 gặp kỹ thuật …

Chuyển Tiếp Cuộc Gọi Ra Di ĐộngNgoài giờ làm việc hoặc lúc bạn ra ngoài cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp tới số di động cá nhân của bạn

Ghi âm cuộc gọiToàn bộ cuộc gọi vào ra sẽ được tổng đài ghi âm. Khách hàng sẽ được cấp 1 tài khoản đăng nhập từ web để kiểm tra file ghi âm mọi lúc mọi nơi

12 tháng

12 tháng

Hiển Thị Số Gọi ĐếnKhi khách hàng gọi đến, số điện thoại sẽ được hiển thị lên màn hình của điện thoại

Kết Nối Đầu Số 1800-1900Tổng đài có thể tích hợp thêm các đầu số 1800 -1900 để mục đích chăm sóc khách hàng

Định tuyến cuộc gọiTổng đài hỗ trợ nhiều kịch bản để định tuyến cuộc gọi vào

Phần mềm Softphone Softphone là phần mềm cài đặt được trên máy tính, smartphone để thực hiện cuộc gọi thay cho điện thoại bàn

Tài khoản quản lýMỗi khách hàng sẽ được cấp tài khoản quản lý cuộc gọi đăng nhập từ web. Đăng nhập mọi lúc mọi nơi để xem chi tiết cuộc gọi, thống kê cuộc gọi

​Hỗ trợ tích hợp CRMChúng tôi cung cấp API để kết nối với các phần mềm của bên thứ 3 như crm, ERP, Phần mềm bán hàng, Quản lý khách hàng

Hỗ Trợ Dùng Thử Chúng tôi hỗ trợ cung cấp đầu số, thiết bị điện thoại, tổng đài cho quý khách trải nghiệm chất lượng dịch vụ

7 ngày

7 ngày

Support 24/7 Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua đầu số hotline 19002000

Khuyến Mãi Thanh Toán 6 Tháng 
Miễn Phí Ghi âm Lời Chào Trị Giá 500k

Khuyến Mãi Thanh Toán 12 Tháng
Miễn phí ghi âm lời chào trị giá : 500k
Tặng điện thoại IP hoặc tai nghe trị giá 990k

Quà Tặng 3470K

Liên Hệ

Giá / Tháng

800.000

Liên Hệ

Missed Call To EmailĐây là dịch vụ tự động thông báo cuộc gọi nhỡ qua email

100.000 đ/tháng

Report To EmailĐây là dịch vụ tự động gửi báo cáo của cuộc gọi tới email. Có 3 loại báo cáo. Báo cáo theo ngày., báo cáo theo tuần, báo cáo theo tháng.

100.000 đ/tháng