Tính năng và bảng giá dịch vụ Audio Conference

Bảng tính năng và bảng giá dịch vụ

STT Tính năng 1 2 3
1 Phí hòa khởi tạo Miễn Phí Miễn Phí Miễn Phí
2 Phí thuê bao hàng tháng

(trọn gói dịch vụ audioconference)
500.000 1000.000 2.000.000
3 Số thành viên tối đa cho một cuộc họp 5 10
4 Số room audio conference 1 2 4
5 Thông báo khi có người vào phòng họpdau checkdau checkdau check
6 Nhạc chờ (Music/info-on-hold)dau checkdau checkdau check
7 Chờ admin vào mới bắt đầu họpdau checkdau checkdau check
8 Hỗ trợ song song 2 ngôn ngữdau checkdau checkdau check
9Ghi âm cuộc họp (Call Recording) 7 ngày 1 tháng 2 tháng

Đăng ký sử dụng thử dịch vụ audio conference Tại đây

Tải bảng giá: download icon 75x75 - Tính năng và bảng giá dịch vụ Audio Conference

Call Now