Thông Số Sip Trunking

Các bản tin Sip Trunking

INVITE : bắt đầu thiết lập cuộc gọi bằng cách gửi bản tin mời đầu cuối khác tham gia

ACK : bản tin này khẳng định máy trạm đã nhận được bản tin trả lời bản tin INVITE

BYE : bắt đầu kết thúc cuộc gọi

CANCEL : hủy yêu cầu nằm trong hàng đợi

REGISTER : đầu cuối SIP sử dụng bản tin này để đăng ký với máy chủ đăng ký

OPTION : sử dụng để xác định năng lực của máy chủ

INFO : sử dụng để tải các thông tin như âm báo DTMF

Codecs là gì?

Codecs là chuẩn mã hóa , giải mã âm thanh thành các luồng dữ liệu để truyền đi trong môi trường internet.

Các loại CODECS được dùng phổ biến:

G.711 ulaw, G.711 alaw,G.729 …

Chứng thực SIP Trunking authentication sip trunking?

 

KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC

Call Now