DTMF là gì ? Các chuẩn DMTF phổ biến trong tổng đài

DTMF là chuẩn bẩm phím trên tổng đài
DTMF là chuẩn bẩm phím trên tổng đài

DTMF là  một chuẩn về bấm phím trên tổng đài giúp cho việc bấm phím khi nghe lời chào.

Ví dụ bạn gọi đến 19002000 sẽ nghe 1 lời chào

“ Công ty Giải Pháp Kết Nối xin chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đầu số 1800, 1900, giải pháp tổng đài IP.

Vui lòng

  • bấm phím 1 để gặp phòng kinh doanh.
  • Phím 2 để gặp phòng kỹ thuật.
  • Phím 3 để gặp phòng kế toán.
  • Phím 0 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn. “

Khi đang nghe lời chào như vậy để có thể tương tác bấm phím và chuyển tới đúng các bộ phận liên quan người ta gọi đó là chuẩn bấm phím DTMF.

Các chuẩn được sử dụng phổ biến :

  • inband
  • rfc2833
  • info
  • auto

Cách cấu hình chuẩn bấm phím DTMF

Chuẩn bấm phím thường được thiết lập ở phần cấu hình sip trunking với nhà mạng. và có thể thiết lập thêm ở phần cấu hình thiết bị điện thoại IP.

cấu hình DTMF - DTMF là gì ? Các chuẩn DMTF phổ biến trong tổng đài

Xem thêm giải pháp xây dựng tổng đài Asterisk 

Call Now